ReadyPlanet.com
เสื้อโปโลพนัำกงาน

รับตัด เสื้อโปโลพนักงาน ทางร้านมีเนื้อผ้าหลายขนิดที่เหมาะกับเสื้อประเภทนี้ เช่น ผ้าจูติลาคอส ผ้าทีซี ผ้าคอตตอน เนื้อผ้าแต่ละชนิดราคาจะแตกต่างกันไปตามเนื้อผ้าที่ใช้ ในปัจจุบันเนื้อผ้าที่นิยมเลือกเพื่อเป็นเสื้อสำหรับบริษัท ห้างร้าน จะเป็นเนื้อผ้าทีซีลาคอส เพราะเป็นเนื้อผ้าที่ใช้ไปนานๆก็ไม่ขึ้นขนเป็นตุ่มๆ สีไม่ซีด ไม่ย้วยหรือหดแต่จะมีราคาสูงกว่าเนื้อผ้าจูติทีเค หากท่านที่หน่วยงานบริษัท ห้างร้าน สามารถสั่งตัดได้โดยส่งรูปแบบเสื้อที่ต้องการ พร้อมรายละเอียด จำนวนเสื้อที่จะสั่งตัด มาตามที่อยู่ดังนี้

ทางอีเมล์      :  goldensport-sport@hotmail.com

ทางโทรศัพท์ :  02-6119715 ,  081-9856570  คุณเสวก  ,  0816489720  คุณสุนันทา

ทางโทรสาร   :  02-6119715

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด