ReadyPlanet.com
Color Sample

COLOR SAMPLE

เป็นตัวอย่างเนื้อผ้าคอตต้อน ซึ่งสามารถใช้ตัดได้ทั้งเสื้อคอกลม เสื้อโปโล เนื้อผ้าคอตต้อนจะมีผิวเรียบ สวมใส่สบายไม่ระคายผิว ซับเหงื่อดี แต่จะยับง่ายเมื่อผ่านการซัก เนื้อผ้าจะหดเมื่อผ่านการซักครั้งแรกเท่านั้น แต่คุณไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับการหดของเนื้อผ้าคอตต้อน เพราะเราได้ทำการตัดเผื่อความยาวความกว้างของตัวเสื้อไว้แล้ว เมื่อซักน้ำครั้งแรกแล้วจะหดพอดีตัวตามที่กำหนด ถ้าอยากได้เนื้อผ้าที่ไม่หดก็จะใช้เป็นเนื้อผ้าจูติลาคอส หรือเนื้อผ้าทีเคลาคอส แทนได้

ตัวอย่างสีเสื้อโปโล 1

ตัวอย่างสีเสื้อโปโล 2ตัวอย่างสีผ้าทีเค

 ตัวอย่างสีผ้าทีเค

ตัวอย่างสีผ้าวอร์ม

 ตัวอย่างสีผ้าวอร์ม

ตัวอย่างสีเสื้อคอกลมสำเร็จรูป

 ตัวอย่างสีเสื้อคอกลมสำเร็จรูป

Colour Sample Dry Touch

 ตัวอย่างสีผ้า Dry Touch

1 [Go to top]