ReadyPlanet.com
เสื้อโปโลตัดต่อ article

 เสื้อโปโลตัดต่อ

            เสื้อโปโลตัดต่อ เป็นแบบเสื้อที่ออกแบบมาเพื่อเป็นแบบร่างก่อนการตัดเพื่อออกแบบให้ถูกต้องกับความต้องการที่จะใข้ตามจุดประสงค์ เช่น ใช้เพื่อเป็นเสื้อโปโลของบริษัทห้างร้านที่ต้องการมีรูปแบบเสื้อเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยรูปแบบนี้จะออกแบบให้มีการตัดต่อสีเสื้อบนและล่างให้สีตัดกัน และมีเส้นกุ๊นหรือเส้นแลบตัดขวางเป็นแนวยาวโดยกำหนดสีของเส้นกุ๊นให้มีสีแตกต่างจากตัวเสื้อเพื่อให้ดูเ้ด่นยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ถ้านำตราสัญญลักษณ์ หรือโลโก้ประจำบริษัท หรือตราสินค้ามาปักไว้ที่ด้านอกซ้ายก็ยิ่งจะทำให้เสื้อดูเด่นสวยขึ้นซึ่งท่านอาจจะนำชื่อบริษัทหรือชื่อสินค้ามาปักไว้ที่ปลายแขนของเสื้อได้อีกเช่นกัน สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้ตัดแบบเสื้อโปโลตัดต่อ ได้แก่ ผ้าเนื้อจูติ(ลาคอส)ทีซี  ผ้าเนื้อจูติทีเค  หากท่านต้องการให้ทางร้านตัดเสื้อตามแบบเสื้อโปโลตัดต่อนี้ หรือแบบของตนเองอยู่แล้ว และต้องการสอบถามราคาเบื้องต้นก่อนสั่งตัด สามารถส่งแบบมาเพื่อประเมินราคาได้ที่

 

E-mail: golden-sport@hotmail.com
  Fax : 02-6119715
  Tel.  081-9856570

 

 

ตัวอย่างเสื้อโปโลตัดต่อ

 

 

แบบเสื้อโปโลตัดต่อแดงตัดน้ำเงิน แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดแดง

                        001. แบบเสื้อโปโลตัดต่อแดงตัดน้ำเงิน                            002. แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดแดง

 

แบบเสื้อโปโลตัดต่อเหลืองตัดน้ำเงิน แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดน้ำเงิน

                        003. แบบเสื้อโปโลตัดต่อเหลืองตัดน้ำเงิน                          004. แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดน้ำเงิน

 

แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดเหลือง แบบเสื้อโปโลตัดต่อแดงต้ดเทา

                       005. แบบเสื้อโปโลตัดต่อฟ้าตัดเหลือง                                006. แบบเสื้อโปโลตัดต่อแดงตัดเทา

 

 

ติดต่อสั่งตัด

กลับสู่หน้าแรก
แบบเสื้อโปโล

ตัวอย่างเสื้อโปโลลูกค้า article
เสื้อโปโลสำเร็จรูป
ขนาดเสื้อโปโล เสื้อคอกลม